HEALTH&DIET  

Icon January 26, 2012 - 09:25
งานวิจัยชี้ เด็กอีสานกินผักผลไม้น้อย
กดที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

งานวิจัยชี้ เด็กอีสานกินผักผลไม้น้อย

วันนี้ลูกหลานของคุณกินผักผลไม้ครบหรือยัง?

รศ.นพ .วิชัย เอกพลากร คณะแพทย์ศาสตร์ ร.พ. รามาธิบดี เปิดเผยว่าจากปริมาณการบริโภคผักผลไม้ที่แนะนำคือ ผัก 1 ส่วนมาตรฐาน (เท่ากับผักปรุงสุก 1 ทัพพี) หรือผลไม้ 1 ส่วนมาตรฐาน (ประมาณเท่ากับ 1 ถ้วย) ผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 พบว่า เด็กอายุ 2-14 ปี กินผักเฉลี่ยแค่วันละ 0.7 ส่วนมาตรฐาน โดยเด็กภาคอีสานเป็นภาคที่กินผักผลไม้น้อยที่สุด ที่บริโภคผักเพียงพอนั้นมีแค่ร้อยละ 5 ส่วนภาคใต้นั้นเป็นภาคที่บริโภคมากที่สุด รองลงมาคือภาคเหนือและกรุงเทพฯ ทั้งนี้ รศ.นพ. วิชัยชี้ว่า การบริโภคผักผลไม้ให้พอเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นแหล่งของวิตามิน แร่ธาตุ ใยอาหารและพฤษาเคมีมากมายหลายชนิด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Popular Stories