Health Guru : ดิฉันมักจะเดินชนจนเป็นแผลฟกซ้ำ แล้วฮ้อเลือดม่วง-เขียว เป็นอาทิตย์

Health Guru : ดิฉันมักจะเดินชนจนเป็นแผลฟกซ้ำ แล้วฮ้อเลือดม่วง-เขียว เป็นอาทิตย์ มีวิธีรักษาให้หายเร็วขึ้นไหมคะ ?

Icon January 2, 2012 - 09:41

วิธีรักษาแผลฟกช้ำที่ดีที่สุด คือการรักษาทันทีที่เป็น ตอนที่รอยฟกช้ำยังมีสีแดงอยู่ โดยใช้วิธีประคบเย็นที่รอยฟกช้ำทันที